2 1024x768 - آکوستیک کف
201305151301161977 - آکوستیک کف
DSC 6056 1400x788 - آکوستیک کف
IMG 20171004 105248 600x800 - آکوستیک کف
images 4 - آکوستیک کف
IMG 20171004 105306 1067x800 - آکوستیک کف
IMG 20180925 153247 1067x800 - آکوستیک کف
GMS 1ST FLOOR REVEAL LD50 - آکوستیک کف
Upload Image...

شدت انتقال صدا از قسمت کف ساختمان مورد بررسی و قابل حل می باشد به صورتی که کف مورد نظر اکوستیک از نوع محصولات عایق صدا نصب شود که بستگی به شرایط و نوع کار متفاوت می باشد.