یکی دیگر از عایقهای موجود و اجرایی در شرکت عایقهای پلی یورتان یا ایزو یورتان می باشد که این شرکت با دستگاههای پیشرفته و نوع کار و نوع ترکیب مواد ارائه دهنده این محصول می باشد