قسمتهای از تاسیسات که شامل خطوط لوله فاضلاب که از قسمت زانویی و شتر گلویی انتقال صدا از طبقه بالا به پایین می باشد این سیستم قابل اجرا و برطرف شدنی هست